Databáze NM určené pro širokou veřejnost

PREHISTORIE
PALEONTOLOGIE
HOUBY (Nové taxony hub popsané Josefem Velenovským)
NÁPRSTEK (Sbírka knihovny Náprstkova Muzea)
TYRŠOVA KNIHOVNA
ŠTEFANYDESOVA KNIHOVNA (šachová literatura)
HOUBY (Červený seznam hub ČR - sběr dat)


ANALYZA (zobrazi přibližný počet přístupů k jednotlivým úlohám od 17.2.2014)
  {Zaznamenává se jen jeden přístup k jedné úloze z jedné IP adresy denně}