Paleontologická kolekce Národního Muzea
Paleontological collection of National Museum


© Národní muzeum

Databáze obsahuje typový materiál včetně materiálu mimo typovou sérii, originály a další význačné kusy typů ve sbírkách Paleontologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea.
Stěžejní část databáze byla vytvořena v letech 2007-2011 v rámci projektu DE06P04OMG009: Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách paleontologického oddělení NM.

Databáze v současnosti obsahuje více než 40 000 revidovaných záznamů a bude průběžně doplňována a rozšiřována.
Paleontologie This database contains type material, non-type material, originals and other significant items from the collections of the Paleontological department of the Natural Science Museum in the National Museum.
The core of the database was written from 2007-2011 as part of the project DE06P04OMG009: Scientific and museological revision and documentation of selected sets of type material from the collections of the paleontological department of the National Museum.

The database currently contains over 40,000 records and will be continually supplemented with additional, newer records.
Autorem databáze je P. Daneš, internetovou verzi připravil P. Hemerle.
Testováno Firefox 7, Internet-Explorer 7   


Česká verze      Anglish version