Obraz vstupníDATABÁZE ARCHEOLOGICKÉ SBÍRKY    v.4.2

Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea


Okno výběru položek                         Úvodem                         Nápověda       
  
Databáze, kterou vám představujeme, je výsledkem dlouholetého postupného převádění rukopisných inventárních záznamů o archeologické sbírce NM do digitální podoby. Tato digitalizace (prováděná pomocí programu DEMUS) stále probíhá. Databáze je průběžně doplňována, přičemž se postupuje chronologicky od nejstarších inventárních čísel (zatím poslední údaje, které jsou v digitální databázi, byly zaneseny do inventárních knih v 60. letech 20. století). Údaje v databázi jsou rovněž postupně upřesňovány.

    Ve versi 4.2 jsou některé změny (přehled změn) a již 283191 záznamů! (ode dne 29.9.2020)

   Příslušné záznamy lze získat pomocí kombinace položek uvedených v následujícím seznamu (v polích PŘEDMĚT, LOKALITA, DATACE, MATERIÁL, INVČ, FULLTEXT, ULOŽENÉ).  Předposlední položka FULLTEXT umožňuje prohledávat všechny sloupce záznamu (viditelné v okně detailního zobrazení).
Poslední položka ULOŽENÉ má specifický účel, můžete používat své uložené filtry. (viz. Nápověda k podoknu pro...)
Výběr více položek (kombinace) se provede myší při stisknuté klávese CTRL.

Podokno pro přihlašování uživatele     Nápověda