N Á P O V Ě D A


1)Varianty způsobu výběru záznamů

Podmínku pro výběr záznamů lze vytvořit kombinací pěti položek v polích Předmet, Lokalita, Datace, Materiál, případně zadáním konkrétního inventárního čísla (Invč). Hledané hodnoty lze zadat pomocí následujících variant (vícenásobný výběr se provede myší při stisknuté klávese CTRL):
První z variant je vhodná, pokud znáte přesné znění hledané hodnoty, druhá se hodí tehdy, když jste si jisti prvním slovem z hledané hodnoty. Třetí umožnuje zadat z hledané hodnoty pouze několik prvních znaků a doplnit je metaznaky.

Pozn.:

Použití prvního a druhého způsobu zadání příliš nedoporučujeme pro uživatele s pomalým připojením k internetu, neboť objem stahovaných seznamů při zapojení všech položek do podmínky je asi 0.4 Mega.

Upozornění :

Chcete-li vybrat do jedné podmínky například dvě lokality (což bývá žádoucí, pokud spolu nějakým způsobem souvisejí), vyberte pro pole LOKALITA druhý a třetí způsob zadání (tedy "výběrem ze SEZNAMU (podle prvního slova zleva)" a "zápisem z KLÁVESNICE"). Tyto pak spojte v dalším okně logickým operátorem nebo.


Nápověda celá najednou