N Á P O V Ě D A


Úvodem


Pozn.:

Případné chyby programu oznamte laskavě jeho autorovi na adresu petr.hemerle@nm.cz
Připomínky k věcnému obsahu můžete zaslat na adresu vladimir.slunecko@nm.cz1)Varianty způsobu výběru záznamů

Podmínku pro výběr záznamů lze vytvořit kombinací pěti položek v polích Předmet, Lokalita, Datace, Materiál, případně zadáním konkrétního inventárního čísla (Invč). Hledané hodnoty lze zadat pomocí následujících variant (vícenásobný výběr se provede myší při stisknuté klávese CTRL):
První z variant je vhodná, pokud znáte přesné znění hledané hodnoty, druhá se hodí tehdy, když jste si jisti prvním slovem z hledané hodnoty. Třetí umožnuje zadat z hledané hodnoty pouze několik prvních znaků a doplnit je metaznaky.

Pozn.:

Použití prvního a druhého způsobu zadání příliš nedoporučujeme pro uživatele s pomalým připojením k internetu, neboť objem stahovaných seznamů při zapojení všech položek do podmínky je asi 0.4 Mega.

Upozornění :

Chcete-li vybrat do jedné podmínky například dvě lokality (což bývá žádoucí, pokud spolu nějakým způsobem souvisejí), vyberte pro pole LOKALITA druhý a třetí způsob zadání (tedy "výběrem ze SEZNAMU (podle prvního slova zleva)" a "zápisem z KLÁVESNICE"). Tyto pak spojte v dalším okně logickým operátorem nebo.


1a)Práce s uživateli

K čemu je personalisace vlastně dobrá ?
Umožnuje aby si jednotliví uživatelé mohli uložit svoje oblíbené filtry pro další použití.

Pokud o tuto možnost zájem nemáte, nemusíte se tímto podoknem vůbec zabývat.

Chcete-li používat uložené filtry, mohou nastat dvě základní situace

Pozn.:

Pokud mnou přidávané jméno v sytému již existuje, program mně na tuto skutečnost upozorní a musím si vymyslet jiné uživatelské jméno.

Upozornění :

Uložit filtr si mohou jen uživatelé přihlášení do systému ! (Uložit jde jen ten filtr který našel nějaké záznamy)

2)Podrobnosti o jednotlivých variantách způsobu výběru záznamů

Hledané INVČ (inventární číslo) je možné zapsat pouze z klávesnice s tou výhradou, že do kolonky INVČ se smí vepsat pouze celočíselná hodnota (bez znamének, tečky či čárky), jinak program ohlásí chybu.
Pro spojení jednotlivých položek podmínky slouží logické operátory Zároveň (and) a Nebo (or).
Pokud nechcete využít nějakou položku pro tvorbu podmínky, nevybírejte ji. Pokud je již omylem vybrána a nechcete ji využít, u způsobu zápisu ze seznamu vyberte první řádek seznamu (-----VŠECHNY-----), u zápisu z klávesnice zanechte v políčku pouze metaznak %.


Pozn.:

Vyhledávání podle druhu materiálu:
Předměty, které jsou složeny z více materiálů, lze vyhledávat pouze podle prvního, "nejdůležitějšího" materiálu. Ostatní případné materiály jsou u každého předmětu uvedeny v okně detailního zobrazení.3)Okno vybraných záznamů

V tomto okně se zobrazí přehled vybraných záznamů (údaje v polích INVČ, Předmět, Lokalita, Datace, Materiál) s přednastaveným řazením podle INVČ vzestupně (šipka v hlavičce tabulky je vybarvena tmavě hnědě ).

Vybrané záznamy lze seřadit (vzestupně či sestupně) podle libovolného pole tím, že se klikne na šipku v příslušné části hlavičky tabulky. (Předmět, Lokalita, Materiál se řadí abecedně; INVČ číselně; Datace se nově řadí též abecedně dříve to bylo podle časové osy).

Pro přesun na stránku vybraných záznamů slouží odkazy s jejím číslem 1 2 3 4 . . . 20. Je-li ve výběru více stran, objeví se za odkazem na stranu 20 nové tlačítko. Kliknutím na ně dojde k přesunu na stranu číslo 20 a vytvoří se odkazy na další "dvacítku" stran (tedy 21 ... 40). Takto je možné se posouvat po "dvacítce směrem doprava" až na konec výběru. Analogicky pracuje tlačítko , které slouží pro přesun o "dvacítky směrem doleva" až k počátku výběru (tlačítko se objeví pochopitelně až ve druhé "dvacítce").

Pro návrat na nové nastavení podmínek slouží odkaz Zpět na nové nastavení podmínek.

Kliknutí na konkrétní INVČ otevře v novém okně detailní zobrazení údajů o tomto INVČ.

Pozn.:

Pokud žádný záznam nevyhoví zadané podmínce, zobrazí se pouze hlavička stránky.

Upozornění:

Problém tisku zobrazených stránek není programem řešen. Pro tisk využijte možností Vašeho prohlížeče (u Internet Exploreru v menu Soubor - tisk).
Výsledky jde též převést do Microsoft Wordu jejich uložením v html formátu (u Internet Exploreru v menu Soubor - Uložit jako).4)Okno detailního zobrazení

Otevírá se okno ukazující všechny údaje o vybraném INVČ včetně případných obrázků.
Toto okno se skládá ze tří pod sebou ležících sekcí, a to:
sekce tabulky s podrobnými údaji o INVČ (údaje v poli Popis a v části pole Poznámka jsou obvykle doslovně přepsané z inventárních knih),
sekce tabulky s rozměry (nejsou-li žádné zapsány, tabulka je vynechána),
sekce pro obrázky.

V sekci pro obrázky se zobrazí vedle sebe náhledy všech obrázků patřících k vybranému INVČ (jsou-li nějaké), kliknutím na náhled zobrazíte obrázek v plné velikosti v novém okně (někdy je u obrázku připsané měřítko, které ovšem platí pouze pro originální obrázek v inventární knize; obrázky byly navíc kresleny na linkovaný papír, přičemž bylo někdy obtížné linky při úpravě v počítači odstranit - je tedy třeba dát pozor na případnou záměnu s výzdobou).

Pozn.:

Pokud není náhled obrázku nalezen, program zobrazí chybový náhled. Pokud není nalezen vlastní obrázek, program reaguje na tuto skutečnost výpisem upozornění.