N Á P O V Ě D A


1a)Práce s uživateli

K čemu je personalisace vlastně dobrá ?
Umožnuje aby si jednotliví uživatelé mohli uložit svoje oblíbené filtry pro další použití.

Pokud o tuto možnost zájem nemáte, nemusíte se tímto podoknem vůbec zabývat.

Chcete-li používat uložené filtry, mohou nastat dvě základní situace

Pozn.:

Pokud mnou přidávané jméno v sytému již existuje, program mně na tuto skutečnost upozorní a musím si vymyslet jiné uživatelské jméno.

Upozornění :

Uložit filtr si mohou jen uživatelé přihlášení do systému ! (Uložit jde jen ten filtr který našel nějaké záznamy)Nápověda celá najednou