N Á P O V Ě D A


Úvodem


Pozn.:

Případné chyby programu oznamte laskavě jeho autorovi na adresu petr.hemerle@nm.cz
Připomínky k věcnému obsahu můžete zaslat na adresu vladimir.slunecko@nm.czNápověda celá najednou