NÁPOVĚDA


1)Okno zadání hodnot

Podmínku pro výběr záznamů lze vytvořit vyplněním až sedmi polí, podmínky pro výběr budou tvořit ta pole , u nichž vyplníte hledanou hodnotu. Jednotlivá pole jsou spojena logickou podmínkou přitom (v počítačové řeči AND).
Jako zástupný znak pro vyhledávání slouží *, který nahrazuje jakékoliv znaky v hledaném řetězci.
Další zástupný znak je _ , který nahrazuje jakýkoliv jeden znak v hledaném řetězci.

Pozn.:

Pro vyhledávání záznamů program používá SQL dotazy. Program je vytvořen na bázi jazyků PHP a MySQL.

Příklad :

Zapíšete-li do položky Rod *c*, program vám zobrazí řádky, u nichž má Rod na jakékoliv pozici znak c .
Chcete-li najít všechna slova začínající na cera zapíšete cera*
Chcete-li najít naopak slova končící na re, zapište *re .2)Okno vybraných záznamů

V tomto okně se zobrazí přehled vybraných záznamů (údaje ze sedmi polích) s přednastaveným řazením podle prvního pole vzestupně (šipka v hlavičce tabulky je vybarvena červeně).

Vybrané záznamy lze seřadit (vzestupně či sestupně) podle libovolného pole tím, že se klikne na šipku v příslušné části hlavičky tabulky.

Pro přesun na stránku vybraných záznamů slouží odkazy s jejím číslem 1 2 3 4 . . . 20. Je-li ve výběru více stran, objeví se za odkazem na stranu 20 nové tlačítko. Kliknutím na ně dojde k přesunu na stranu číslo 20 a vytvoří se odkazy na další "dvacítku" stran (tedy 21 ... 40). Takto je možné se posouvat po "dvacítce směrem doprava" až na konec výběru. Analogicky pracuje tlačítko , které slouží pro přesun o "dvacítky směrem doleva" až k počátku výběru (tlačítko se objeví pochopitelně až ve druhé "dvacítce").

Pro návrat na nové nastavení podmínek slouží odkaz Zpět na nové nastavení podmínek.

Kliknutím na druhý sloupec (vyznačen podtržením) vybraného řádku výsledkové tabulky se otevře v novém okně detailní zobrazení všech údajů vybraného řádku.

Pozn.:

Pokud žádný záznam nevyhoví zadané podmínce, zobrazí se pouze hlavička stránky.

Upozornění:

Problém tisku zobrazených stránek není programem řešen. Pro tisk využijte možností Vašeho prohlížeče (u Internet Exploreru v menu Soubor - tisk).
Výsledky jde též převést do Microsoft Wordu jejich uložením v html formátu (u Internet Exploreru v menu Soubor - Uložit jako).


Help czech only

3)Okno detailního zobrazení záznamu / Okno vícenásobných záznamů

V tomto okně se zobrazí buď přehled všech údajů o vybraném řádku nebo u vícenásobných záznamů ještě okno pro výběr jednoho z nich.
V okně detailního zobrazení záznamu jsou údaje zobrazeny pod sebe v pořadí, v jakém se nacházejí v databázi.
V okně vícenásobných záznamů můžeme vybrat který z nich chceme zobrazit.Údaje jsou seřazeny vzestupně podle Status a Číslo PRM.
U herbářových dokladů uložených v herbáři mykologického oddělení Národního muzea (PRM, http://www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/mykologie-zapujcky.php) je uvedeno číslo PRM a u dokladů uložených v herbářových sbírkách Univerzity Karlovy na katedře botaniky (PRC,http://botany.natur.cuni.cz/cz/herbare/index.php) je uvedeno číslo láhve (Láhev PRC)."

Pozn.:

Každý údaj je zobrazen dvojicí název pole a jeho hodnota. Prázdná hodnota pole je nahrazena tečkou.