Help


1)Okno zadání hodnot

Podmínku pro výběr záznamů lze vytvořit vyplněním až sedmi polí, podmínky pro výběr budou tvořit ta pole , u nichž vyplníte hledanou hodnotu. Jednotlivá pole jsou spojena logickou podmínkou přitom (v počítačové řeči AND).
Jako zástupný znak pro vyhledávání slouží *, který nahrazuje jakékoliv znaky v hledaném řetězci.
Další zástupný znak je _ , který nahrazuje jakýkoliv jeden znak v hledaném řetězci.

Pozn.:

Pro vyhledávání záznamů program používá SQL dotazy. Program je vytvořen na bázi jazyků PHP a MySQL.

Příklad :

Zapíšete-li do položky Rod *c*, program vám zobrazí řádky, u nichž má Rod na jakékoliv pozici znak c .
Chcete-li najít všechna slova začínající na cera zapíšete cera*
Chcete-li najít naopak slova končící na re, zapište *re .All help