Obraz vstupníNOVÉ TAXONY HUB POPSANÉ JOSEFEM VELENOVSKÝM

Mykologické oddělení Národního muzea

Okno zadání hodnot                                                  Nápověda                         Zpět na úvodní stránku                         Vymaž nastavení

Hledané hodnoty
Při nevyplnění hledaných hodnot se zobrazí všechny řádky. Jako zástupný znak pro vyhledávání slouží *, který nahrazuje jakékoli znaky v hledaném řetězci.
Chcete-li najít všechna slova začínající na cera, zapíšete cera*.
Chcete-li najít naopak slova končící na ra, zapište *ra.
Chcete-li najít slova obsahující kdekoli řetězec ra, zapište *ra*.