Zpět (Back)Autoři databáze
Authors


Základní koncepce: Jan Holec, Markéta Suková
Zápis údajů: Jan Holec, Markéta Suková, Lenka Edrová, Milena Tůmová
Aplikace pro Internet: Petr Hemerle
Finanční podpora projektu: Ministerstvo kultury ČR (2004-2005, grant RK04P03OMG010)
Verse databáse:ver. 2 (přidány záznamy, vícenásobné záznamy), leden 2007
 
 
Basic concept: Jan Holec, Markéta Suková
Entering of data: Jan Holec, Markéta Suková, Lenka Edrová, Milena Tůmová
Internet application: Petr Hemerle
Financial support:Ministry of Culture of the Czech Republic (2004-2005, grant RK04P03OMG010)
Version of database:ver. 2 (added records, multiple records), leden 2007