Zpět (Back)Autoři databáze
Authors


Základní koncepce: Jan Holec, Markéta Šandová
Zápis údajů: Jan Holec, Markéta Šandová, Lenka Edrová, Milena Tůmová
Aplikace pro Internet: Petr Hemerle
Finanční podpora projektu: Ministerstvo kultury ČR (2004-2005, grant RK04P03OMG010; 2019, institucionální financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum, DKRVO 2019-2023/3.I.a)
Verse databáse:ver. 2 (přidány záznamy, vícenásobné záznamy), leden 2007    ver. 3 (doplněny a opraveny záznamy), prosinec 2019
 
 
Basic concept: (only czech) Jan Holec, Markéta Šandová
Entering of data: Jan Holec, Markéta Šandová, Lenka Edrová, Milena Tůmová
Internet application: Petr Hemerle
Financial support:Ministry of Culture of the Czech Republic (2004-2005, grant RK04P03OMG010; 2019, institucionální financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum, DKRVO 2019-2023/3.I.a)
Version of database:ver. 2 (added records, multiple records), januar 2007   ver. 3 (added and corrected records), december 2019
Version of database: